Een behandeling bij Fysiotherapie Bergstraat is uitsluitend op afspraak. U kunt op verscheidene manieren met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak. Sinds januari 2006 zijn fysiotherapeuten Direct Toegankelijk (DTF) en is het niet meer nodig om een verwijzing voor fysiotherapie te hebben van de huisarts.

Indien u komt via het DTF-systeem volgt eerst een screening. Via deze screening bepalen we of u bij de fysiotherapeut aan het goede adres bent of dat het toch noodzakelijk is om eerst langs te gaan bij een (huis)arts. Hierna volgt hetzelfde traject zoals mensen met een verwijzing krijgen: eerst een intake waarbij we een zo mogelijk beeld van uw klachten vormen. We doen dit door middel van een vraaggesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek. Door vragen aan u te stellen bespreken we de reden waarom u bij de fysiotherapeut terecht gekomen bent, wat precies uw klachten zijn en hoe en wanneer deze zijn ontstaan. Door middel van een fysiotherapeutisch onderzoek en door observaties krijgen we verder inzicht in uw klachten.

We zullen met u doornemen wat er aan uw klachten gedaan kan worden. Hiervoor kiezen we voor een actieve benadering. Dat wil zeggen dat u zelf actief meewerkt aan en verantwoordelijk bent voor uw herstel. We stemmen een schema af op uw klachten en bespreken met u hoe lang het behandeltraject ongeveer gaat duren. Hierbij is het belangrijk dat u zelf ook aangeeft wat u van de behandeling verwacht.