Fysiotherapie Bergstraat

ClaudicatioNet

Fysiotherapiepraktijk Bergstraat is aangesloten bij ClaudicatioNet, een landelijk netwerk van fysiotherapeuten die op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten zijn geschoold. Zij geven looptherapie aan mensen met perifeer vaatlijden/ Claudicatio Intermittens. Hierbij vindt er nauw contact plaats met de vaatspecialist.

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met Claudicatio Intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel hiervan kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. De behaalde resultaten zijn aanzienlijk beter als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut plaatsvindt (gesuperviseerde looptherapie). Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op andere problemen te verminderen. Bijvoorbeeld stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.