Wat is oedeem?

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsels en is zichtbaar als zwelling. Dat kan water zijn of een combinatie van water met eiwitten.
Er bestaan verschillende vormen van oedeem die ieder hun eigen manier van aanpak vragen. Bij de ene vorm van oedeem zal de nadruk meer liggen op de manuele lymfdrainage terwijl bij een andere vorm compressie en de oefentherapie belangrijker kan zijn.

De drie belangrijkste vormen van oedeem zijn:

  • lymfoedeem: door beschadigd of een slecht functionerend lymfsysteem
  • veneus oedeem: door onvoldoende capaciteit van het afvoerende bloedvatsysteem
  • lipoedeem: door abnormale vetcelhypertrofie

 

Wat is oedeemtherapie?

De oedeemfysiotherapie kan uit een combinatie van de volgende behandelingen bestaan:

  • manuele lymfdrainage (Dit is een oppervlakkige milde en ontspannen massage waarbij het afvoerende lymfsysteem gestimuleerd wordt)
  • lymftaping (Met een speciale tape kan de behandeling ondersteund worden en in sommige gevallen kan deze de compressie vervangen)
  • compressie (Letterlijk het uitoefenen van druk, wordt bereikt door zwachtelen en meestal gevolgd door een therapeutisch elastische kous)
  • lymfapress (Met behulp van dit apparaat kan extra vocht weg gepompt worden ter ondersteuning van de behandeling)
  • oefentherapie
  • uitleg en adviezen

De rol van de fysiotherapeut is handelend en/of adviserend, meestal op verwijzing van een huisarts of specialist, maar dat is niet strikgenomen noodzakelijk.

Vroeg diagnosticeren (vaststellen) van oedeem is belangrijk omdat, zeker lymfoedeem, progressief van aard is. Hoe eerder de diagnose, hoe eerder de behandeling. Een vroege behandeling heeft doorgaans een beter resultaat.

 

Vergoeding

De behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering omdat lymfoedeem onder de chronische aandoeningen valt. Dit houdt in dat vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. De eerste 20 komen uit de aanvullende verzekering of komen voor eigen rekening. Raadpleeg uw verzekeraar of bel de praktijk voor meer informatie over uw vergoeding.