Huisregels

Omdat er zowel in de praktijk als op de externe locaties altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Op deze manier hopen we voor zowel de cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 

Lees onze huisregels
  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  • Houdt u rekening met andere cliënten die samen met u wachten op uw fysiotherapeut.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven. (KNGF geleidehond, hulphond)
  • Het is prettig als (sterke) lichaamsgeuren vermeden worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen  van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer en ambulancepersoneel) op te volgen.