Tarieven

Zitting fysiotherapie
€ 40,95
Zitting fysiotherapie aan huis
€ 52,50
Zitting manuele therapie
€ 52,50
Zitting manuele therapie aan huis
€ 64,50
Zitting oedeemtherapie
€ 52,50
Zitting oedeemtherapie aan huis
€ 64,50
Screening, intake en onderzoek
€ 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 57,75
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
€ 68,25
Eenmalig fysiotherapeutisch consult
€ 55,00
Echografisch onderzoek
€ 57,75
Behandeling medical taping
€ 14,35
Niet nagekomen afspraak
€ 40,00

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 

  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
  2. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren. Deze betalingsvoorwaarden staan ter inzage op de website van Medicas of bij de balie op de praktijk.