Klachtenregeling

Heeft u klachten over de behandeling?

Wij als fysiotherapeuten proberen ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

 

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

 

Informatie vindt u op het internet bij het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) onder ‘Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut‘.