Epte therapie

Wat is epte?

Epte (percutane) electrolyse is een innovatieve behandelvorm voor de behandeling van chronische peesaandoeningen. Het behoort tot de nieuwe groep ‘minimaal invasieve echografische procedures’. De Epte behandeling wordt onder geleide van echo uitgevoerd, duurt kort, is efficiënt en opvallend effectief.

 

Praktisch gezien bestaat de Epte electrolyse uit enkele behandelsessies waarbij een acupunctuur- of dry needle-naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied gebracht. Door het Epte apparaat wordt met een lage intensiteit de elektrische stroom toegediend. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die leiden tot weefselherstel.

 

Voor meer informatie over deze behandelvorm klik hier.

Vergoeding

Wij hanteren geen extra kosten voor een Epte behandeling. De behandeling valt onder reguliere fysiotherapie.

Onze manueel therapeuten

Bij fysiotherapie Bergstraat werken 6 manueel therapeuten:
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling