Long COVID

Herstelzorg bij long COVID

Veel patiënten die corona hebben doorgemaakt houden (langdurig) last van klachten. Heftige vermoeidheidsklachten, kortademigheid, spierpijn-, gewrichts-, hoofdpijnklachten en concentratieproblemen komen vaak voor. Veel patiënten hebben baat bij een gestructureerd COVID-19 revalidatieprogramma door een ervaren therapeut.

Binnen onze praktijk is longfysiotherapeut Nihan Bulut Born gespecialiseerd in de eerstelijns revalidatie van ex-coronapatiënten. Ze volgt hierbij de ‘herstelzorg COVID19 richtlijn’. Tijdens het revalidatietraject ligt de focus op ademhalingstherapie, conditie-, kracht-, concentratietraining en coaching.

Patiënten kunnen zich na verwijzing van een arts aanmelden voor een revalidatietraject van maximaal zes maanden. Eventueel is een verlenging mogelijk van nog eens zes maanden. Het traject wordt bekostigd vanuit de basiszorg.

Vergoeding

Het revalidatietraject wordt bekostigd vanuit de basiszorg.

Onze longfysiotherapeut

Nihan Bulut Born
Longrevalidatie, Covid-19 revalidatie, Fysiotherapie, Oedeemtherapie, Dry Needling, Mulligan therapie en Claudicatio therapeut.