Laser therapie

Wat is High Power Laser Therapie?

Effectieve therapie begint met goede diagnostiek. Bij peesaandoeningen maken we daarom naast het fysiotherapeutisch onderzoek ook altijd een echo van de aangedane pees. Daarmee kunnen we goed de ernst van de klacht en mate van belastbaarheid van de pees in kaart brengen. We hebben meerdere behandelmethoden in huis om een peesblessure adequaat te behandelen. De behandeling verschilt namelijk bij acute, chronische of langdurig chronische klachten.

Bij acuut peesletsel coachen en begeleiden we, gericht op het aanpassen van de belasting op de belastbaarheid van de pees. In een later stadium geven we oefentherapie gericht op het versterken van de pees. In deze fase doen we ook High Power Laser Therapie vanwege het pijndempend en weefselherstellend effect.

Bij (langdurig) chronisch peesletsel (klachten langer dan drie maan- den) passen we ook EPTE toe. Onder echobegeleiding wordt heel nauwkeurig een naald in de pees gebracht, waarna lage intensiteit electrische stroom wordt toegevoegd. Voordeel van de echo is dat het heel nauwkeurig kan. De stroom veroorzaakt een gecontroleer- de reactie; de pees krijgt hierdoor de kans zichzelf opnieuw op te bouwen. Dit heeft een herstelbevorderend effect.

Vergoeding

Wij hanteren geen extra kosten voor een Laser therapie behandeling. De behandeling valt onder reguliere fysiotherapie.

Onze manueel therapeuten

Bij fysiotherapie Bergstraat werken 6 manueel therapeuten:
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling
Gijs Ganzevles
Manueel therapeut, echoscopie, Dry needling